والپیپر های اپل

دانلود بهترین والپیپر ها و تصاویر زمینه برای محصولات اپل مثل آیفون، آیپد و دسکتاپ در وب سایت آیدی تاپ

امتیاز 4.1 از 5 از بین 281 امتیاز دهنده به این صفحه
5
4
3
2
1
تصویر زمینه siah sefid

دانلود تصویر زمینه siah sefid

12
تصویر زمینه چوب

دانلود تصویر زمینه چوب

15
تصویر زمینه 2053

دانلود تصویر زمینه 2053

6
تصویر زمینه 2052

دانلود تصویر زمینه 2052

35
تصویر زمینه hobab

دانلود تصویر زمینه hobab

5
تصویر زمینه narenji

دانلود تصویر زمینه narenji

5
تصویر زمینه sabz

دانلود تصویر زمینه sabz

8
تصویر زمینه abi

دانلود تصویر زمینه abi

9
تصویر زمینه تار عنکبوت

دانلود تصویر زمینه تار عنکبوت

33
والپیپر ماهی مرکب

دانلود والپیپر ماهی مرکب

32
تصویر زمینه 2051

دانلود تصویر زمینه 2051

14
تصویر زمینه 2050

دانلود تصویر زمینه 2050

28
والپیپر آبشار لکه لکه

دانلود والپیپر آبشار لکه لکه

14
تصویر زمینه کوه یخ

دانلود تصویر زمینه کوه یخ

56
تصویر زمینه گل آیفون 13

دانلود تصویر زمینه گل آیفون 13

11
تصویر زمینه سبز ایفون 13

دانلود تصویر زمینه سبز ایفون 13

61
تصویر زمینه خاکستری مشکی

دانلود تصویر زمینه خاکستری مشکی

63
تصویر زمینه طبیعت زیبا

دانلود تصویر زمینه طبیعت زیبا

47
والپیپر آبی مشکی آیفون 13

دانلود والپیپر آبی مشکی آیفون 13

141
تصویر زمینه قرمز 2049

دانلود تصویر زمینه قرمز 2049

47
والپیپر 2048

دانلود والپیپر 2048

52
والپیپر کوه برفی آیفون 13

دانلود والپیپر کوه برفی آیفون 13

93
والپیپر جاده

دانلود والپیپر جاده

36
تصویر زمینه آبی آیفون 13

دانلود تصویر زمینه آبی آیفون 13

116
تصویر زمینه قرمز صورتی آیفون 13

دانلود تصویر زمینه قرمز صورتی آیفون 13

89
تصویر زمینه سبزآبی آیفون 13

دانلود تصویر زمینه سبزآبی آیفون 13

86
والپیپر صخره آیفون 13

دانلود والپیپر صخره آیفون 13

60
والپیپر بنفش آیفون 13

دانلود والپیپر بنفش آیفون 13

199
والپیپر زرد آیفون 13

دانلود والپیپر زرد آیفون 13

172
تصویر زمینه رنگی آیفون 13

دانلود تصویر زمینه رنگی آیفون 13

126
والپیپر آیفون 13

دانلود تصویر زمینه 2047 آیفون 13

67
تصویر زمینه آیفون 13

دانلود تصویر زمینه آیفون 13

58
تصویر زمینه هوایی دریا

دانلود تصویر زمینه هوایی دریا

232
تصویر زمینه 2046

دانلود تصویر زمینه 2046

119
تصویر زمینه هوایی ابرها

دانلود تصویر زمینه هوایی ابرها

82
تصویر زمینه سیاه

دانلود تصویر زمینه سیاه

79
تصویر زمینه جاده

دانلود تصویر زمینه جاده

128
https://idtop.ir/files/images/TblGalleryImage/ec44662a-c324-4175-a875-9573cb31141e-upload-33-min.jpg

دانلود تصویر زمینه غروب زبیا

90
https://idtop.ir/files/images/TblGalleryImage/bf225dfa-2d1c-49f2-9771-37b2d5e7be03-upload-22-min.jpg

دانلود تصویر زمینه آبی-قرمز

110
تصویر زمینه 2045 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2045 آیفون 12

169
تصویر زمینه 2044

دانلود تصویر زمینه 2044

240
تصویر زمینه خوشنویسی

دانلود تصویر زمینه خوشنویسی

40
تصویر زمینه نئون

دانلود تصویر زمینه نئون

83
تصویر زمینه رنگین کمانی

دانلود تصویر زمینه رنگین کمانی

45
والپیپر آسو دی پیچ

دانلود والپیپر آسو دی پیچ

95
تصویر زمینه 2043

دانلود تصویر زمینه 2043

47
تصویر زمینه سفید

دانلود تصویر زمینه سفید

55
والپیپر دود آبی

دانلود والپیپر دود آبی

67
تصویر زمینه 2042

دانلود تصویر زمینه 2042

166
تصویر زمینه درختان بلند

دانلود تصویر زمینه درختان بلند

105
تصویر زمینه قایق

دانلود تصویر زمینه قایق

99
تصویر زمینه ساحل زیبا

دانلود تصویر زمینه ساحل زیبا

131
تصویر زمینه 2041

دانلود تصویر زمینه 2041

93
تصویر زمینه تونل

دانلود تصویر زمینه تونل

83
والپیپر ساحل بعد از غروب

دانلود والپیپر ساحل بعد از غروب

61
تصویر زمینه 2040

دانلود تصویر زمینه 2040

85
تصویر زمینه ساحل اورگان

دانلود تصویر زمینه ساحل اورگان

149
والپیپر آسمان آبی

دانلود والپیپر آسمان آبی

112
تصویر زمینه مسی

دانلود تصویر زمینه مسی

16
تصویر زمینه ماشین قدیمی

دانلود تصویر زمینه ماشین قدیمی

52
والپیپر ماشین قدیمی

دانلود والپیپر ماشین قدیمی

91
والپیپر درخت نخل در ساحل

دانلود والپیپر درخت نخل در ساحل

49
تصویر زمینه 2039

دانلود تصویر زمینه 2039

46
تصویر زمینه NIKE

دانلود تصویر زمینه NIKE

49
تصویر زمینه 2038

دانلود تصویر زمینه 2038

50
والپیپر 2037

دانلود والپیپر 2037

303
تصویر زمینه 2037

دانلود تصویر زمینه 2037

169
تصویر زمینه برج ایفل

دانلود تصویر زمینه برج ایفل

225
والپیپر گربه آیفون 12

دانلود والپیپر گربه آیفون 12

67
تصویر زمینه ماشین

دانلود تصویر زمینه ماشین

65
تصویر زمینه قایق نزدیک ساحل

دانلود تصویر زمینه قایق نزدیک ساحل

130
تصویر زمینه پرتغال

دانلود تصویر زمینه پرتغال

58
تصویر زمینه دریا ایفون 12

دانلود تصویر زمینه دریا ایفون 12

200
تصویر زمینه 2036

دانلود تصویر زمینه 2036

13
تصویر زمینه رعد و برق

دانلود تصویر زمینه رعد و برق

64
تصویر زمینه ایفون 2035

دانلود تصویر زمینه ایفون 2035

41
تصویر زمینه صخره بزرگ

دانلود تصویر زمینه صخره بزرگ

46
تصویر زمینه قلب آبی

دانلود تصویر زمینه قلب آبی

75
 والپیپر منظره زیبای آبشار

دانلود والپیپر منظره زیبای آبشار

74
تصویر زمینه2034 ایفون 12

دانلود تصویر زمینه2034 ایفون 12

39
تصویر زمینه اعماق دریا

دانلود تصویر زمینه اعماق دریا

267
تصویر زمینه 2033

دانلود تصویر زمینه 2033

50
تصویر زمینه 2032

دانلود تصویر زمینه 2032

90
تصویر زمینه 2031 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2031 آیفون 12

157
تصویر زمینه غروب آیفون 12

دانلود تصویر زمینه غروب آیفون 12

117
تصویر زمینه 2030

دانلود تصویر زمینه 2030

36
تصویر زمینه روگیدا آیفون 12

دانلود تصویر زمینه روگیدا آیفون 12

70
تصویر زمینه قرمز پررنگ

دانلود تصویر زمینه قرمز پررنگ

75
تصویر زمینه 2029 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2029 آیفون 12

245
تصویر زمینه 2028 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2028 آیفون 12

240
تصویر زمینه غروب آفتاب زیبا

دانلود تصویر زمینه غروب آفتاب زیبا

302
تصویر زمینه 2027

دانلود تصویر زمینه 2027

138
تصویر زمینه شقایق

دانلود تصویر زمینه شقایق

31
تصویر زمینه راه راه آبی

دانلود تصویر زمینه راه راه آبی

17
تصویر زمینه اطراف سیاره سرخ

دانلود تصویر زمینه اطراف سیاره سرخ

96
تصویر زمینه 2025 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2025 آیفون 12

67
تصویر زمینه 2025

دانلود تصویر زمینه 2025

247
تصویر زمینه درختان کاج

دانلود تصویر زمینه درختان کاج

182
تصویر زمینه گل رز

دانلود تصویر زمینه گل رز

160
تصویر زمینه تاریک

دانلود تصویر زمینه تاریک

122
والپیپر دایره های رنگی

دانلود والپیپر دایره های رنگی

62
تصویر زمینه 2024

دانلود تصویر زمینه 2024

246
تصویر زمینه دارک

دانلود تصویر زمینه دارک

79
تصویر زمینه 2023

دانلود تصویر زمینه 2023

80
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

192
تصویر زمینه خط های سبز

دانلود تصویر زمینه خط های سبز

109
تصویر زمینه 2022

دانلود تصویر زمینه 2022

301
تصویر زمینه 1021

دانلود تصویر زمینه 1021

106
تصویر زمینه دود رنگی

دانلود تصویر زمینه دود رنگی

570
تصویر زمینه 1020

دانلود تصویر زمینه 1020

52
تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

83
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

63
تصویر زمینه توپ فوتبال

دانلود تصویر زمینه توپ فوتبال

37
تصویر زمینه بهار

دانلود تصویر زمینه بهار

104
تصویر زمینه منظره

دانلود تصویر زمینه منظره

109
تصویر زمینه مریخ 2

دانلود تصویر زمینه مریخ 2

88
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

103
تصویر زمینه مریخ 1

دانلود تصویر زمینه مریخ 1

321
والپیپر 3 رنگ

دانلود والپیپر 3 رنگ

214
والپیپر love

دانلود والپیپر love

142
والپیپر بنفش قرمز

دانلود والپیپر بنفش قرمز

198
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

196
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

50
والپیپر 1018

دانلود والپیپر 1018

121
تصویر زمینه آبی-بنفش

دانلود تصویر زمینه آبی-بنفش

218
تصویر زمینه آئودی

دانلود تصویر زمینه آئودی

243
والپیپر 1017

دانلود والپیپر 1017

369
تصویر زمینه آسمان

دانلود تصویر زمینه آسمان

225
والپیپر ستاره

دانلود والپیپر 1016

118
والپیپر کره قرمز

دانلود والپیپر 1015

213
تصویر زمینه کره زمین

دانلود تصویر زمینه کره زمین

93
تصویر زمینه دست

دانلود تصویر زمینه دست

52
والپیپر مارس

دانلود والپیپر مارس

33
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

62
والپیپر بنفش

دانلود والپیپر بنفش

164
والپیپر سنگ

دانلود والپیپر سنگ

108
والپیپر مشکی

دانلود والپیپر مشکی

139
والپیپر گل آبی

دانلود والپیپر گل آبی

166
والپیپر 1015

دانلود والپیپر 1015

109
والپیپر 1014

دانلود والپیپر 1014

185
والپیپر 1013

دانلود والپیپر 1013

203
والپیپر آیفون 12 لبخند

دانلود والپیپر آیفون 12 لبخند

464
والپیپر سیالات رنگارنگ

دانلود والپیپر سیالات رنگارنگ

171
تصویر زمینه مرد عنکبوتی

دانلود تصویر زمینه مرد عنکبوتی

71
جنگل پاییزی راه آهن

دانلود جنگل پاییزی راه آهن

214
والپیپر جنگل

دانلود والپیپر جنگل

64
والپیپر آتیش

دانلود والپیپر آتیش

70
والپیپر دریا

دانلود والپیپر 1011

196
والپیپر آبی صورتی

دانلود والپیپر آبی صورتی

76
والپیپر 1010

دانلود والپیپر 1010

99
والپیپر نارنجی

دانلود والپیپر نارنجی

52
والپیپر حباب

دانلود والپیپر حباب

52
والپیپر منظره

دانلود والپیپر منظره

168
والپیپر صورتی آبی

دانلود والپیپر صورتی آبی

78
والپیپر طبیعت

دانلود والپیپر طبیعت

117
تصویر زمینه آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آیفون 12

79
والپیپر ساحل اورگان

دانلود والپیپر ساحل اورگان

128
والپیپر مالدیو

دانلود والپیپر مالدیو

115
والپیپر منحنی

دانلود والپیپر منحنی

86
والپیپر طوسی آبی

دانلود والپیپر طوسی آبی

255
والپیپر چرخ و فلک

دانلود والپیپر چرخ و فلک

57
والپیپر نورهای رنگی

دانلود والپیپر نورهای رنگی

128
والپیپر درخت خرما

دانلود والپیپر درخت خرما

75
والپیپر خاص آیفون 12

دانلود والپیپر خاص آیفون 12

131
والپیپر باب اسفنجی

دانلود والپیپر باب اسفنجی

130
والپیپر منظره زیبا

دانلود والپیپر منظره زیبا

119
والپیپر بنفش آبی

دانلود والپیپر بنفش آبی

162
والپیپر Oia Greece

دانلود والپیپر Oia Greece

57
والپیپر برگ

دانلود والپیپر برگ

61
والپیپر ابر

دانلود والپیپر ابر

98
والپیپر قهوه

دانلود والپیپر قهوه

63
والپیپر راه راه

دانلود والپیپر راه راه رنگی

108
والپیپر قرمز آیفون 12

دانلود والپیپر قرمز آیفون 12

76
والپیپر آبی آیفون 12

دانلود والپیپر آبی آیفون 12

47
والپیپر طوسی آیفون 12

دانلود والپیپر طوسی آیفون 12

24
والپیپر آتش

دانلود والپیپر آتش

54
والپیپر Minion

دانلود والپیپر Minion

84
والپیپر طوسی

دانلود والپیپر طوسی

274
دانلود والپیپر گوشی آیفون

دانلود دانلود والپیپر گوشی آیفون

77
والپیپر منحنی های رنگی

دانلود والپیپر منحنی های رنگی

125
والپیپر آیفون 12 هاوایی

دانلود والپیپر آیفون 12 هاوایی

140
والپیپر مکعب شب آیفون

دانلود والپیپر مکعب شب آیفون

190
والپیپر گل آیفون 12

دانلود والپیپر گل آیفون 12

102
والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

دانلود والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

132
دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

151
دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

105
دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

148
دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

197
دانلود والپیپر درخت کریسمس

دانلود والپیپر درخت کریسمس

29
دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

97
دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

92
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

236
دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

41
دانلود والپیپر ferrari f40

دانلود دانلود والپیپر ferrari f40

29
دانلود والپیپر آسمان پرستاره

دانلود والپیپر آسمان پرستاره

83
والپیپر غروب آفتاب

دانلود والپیپر غروب آفتاب

68
والپیپر جان ویک

دانلود والپیپر جان ویک

44
والپیپر پابجی آیفون 12

دانلود والپیپر پابجی آیفون 12

38
تصویر زمینه شاه شیر

دانلود تصویر زمینه شاه شیر

62
عکس هوایی از اسکله

دانلود عکس هوایی از اسکله

34
تصویر زمینه عکس هوایی پل

دانلود تصویر زمینه عکس هوایی پل

78
تصویر زمینه درخت نخل

دانلود تصویر زمینه درخت نخل

94
والپیپر سرعت آیفون 12

دانلود والپیپر سرعت آیفون 12

103
والپیپر ساحل آیفون 12

دانلود والپیپر ساحل آیفون 12

152
والپیپر طلوع خورشید در دریا

دانلود والپیپر طلوع خورشید در دریا

75
والپیپر skull dark minimal آیفون 12

دانلود والپیپر skull dark minimal آیفون 12

51
والپیپر M2 F87 آیفون 12

دانلود والپیپر M2 F87 آیفون 12

109
والپیپر رنگی آیفون 12

دانلود والپیپر رنگی آیفون 12

418
والپیپر کهکشان فضایی

دانلود والپیپر کهکشان فضایی

148
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی

68
روز برفی

دانلود روز برفی

43
والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

دانلود والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

14
والپیپر چراغ های رشته ای

دانلود والپیپر چراغ های رشته ای

47
والپیپر جوکر آیفون 12

دانلود والپیپر جوکر آیفون 12

191
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ آبی

425
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ سیلور

143
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ طلایی

157
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ مشکی

147
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی

54
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی تیره

42
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز

54
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز تیره

81
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز

49
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز تیره

56
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی

56
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی تیره

72
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی

29
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی تیره

72
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه جذاب

198
والپیپر جدید

دانلود واپیپر جدید آیفون 12

134
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه رنگی 2

66
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

49
والپیپر آیفون 12

دانلود تصویر زمینه کانسپت آیفون 12

193
والپیپر iOS 14

دانلود تصویر زمینه جدید iOS 14

56
تصویر زمینه بنفش

دانلود تصویر زمینه Lines Texture بنفش

50
تصویر زمینه قرمز

دانلود تصویر زمینه Lines Texture قرمز

53
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

60
تصویر زمینه آبی

دانلود والپیپر آبی

35
والپیپر فضایی

دانلود تصویر زمینه فضایی

26
والپیپر تیره

دانلود والپیپر سیاه و سفید

63
والپیپر خفن

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

41
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

13
تصویر زمینه آبی

دانلود تصویر زمینه آبی

122
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه Curved Geometry

115
والپیپر آبی

دانلود والپیپر Curved Geometry آبی

117
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر Curved Geometry

128
تصویر زمینه بنفش

دانلود والپیپر Curved Geometry بنفش

95
تصویر زمینه نور های الکتریکی

دانلود تصویر زمینه نور های الکتریکی

55
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه جدید

27
تصویر زمینه جذاب

دانلود تصویر زمینه جذاب

18
تصویر زمینه Xiaomi Mi10

دانلود تصویر زمینه Xiaomi Mi10

26
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

15
تصویر زمینه آیفون

دانلود والپیپر کانسپت آیفون ۱۲

24
والپیپر iOS 14

دانلود والپیپر iOS 14

93
تصویر زمینه ساحل

دانلود والپیپر ساحل

74
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12

68
تصویر زمینه iOS 14

دانلود والپیپر طیف iOS 14

54
تصویر زمینه باکیفیت

دانلود والپیپر BigSur Summer

114
والپیپر اپل

دانلود والپیپر Geometry Reflections

71
تصویر زمینه جذاب

دانلود والپیپر طیف MacOS

57
تصویر زمینه اپل

دانلود والپیپر Fusion Geometric

77
والپیپر مک او اس BigSur

دانلود والپیپر MacOS BigSur

95
والپیپر مک او اس جدید

دانلود والپیپر مک او اس Big Sur

101
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر طیف آبی

73
والپیپر آی مک

دانلود والپیپر آی مک 27 اینچ 2020

95

تصویر زمینه ایفون

صفحه نمایش یکی از مهم ترین بخش ها در دستگاه های هوشمند بوده و کاربران روزانه بیشتر از سایر بخش ها با آن در ارتباط هستند، زیبایی و کاربردی بودن این بخش در درجه اول وابسته به تصویر زمینه بوده و پس از آن ظاهر کلی سیستم عامل در خروجی نهایی تاثیر گذار است، زیرا برخی والپیپر ها به دلیل کیفیت پایین چشم کاربر را اذیت کرده و یا برخی دیگر به دلیل مناسب نبودن رنگ ها موجود در صفحه نمایش را ناخوانا می کنند.

شرکت اپل آیفون ها، آیپدها و کامپیوتر های خود را در اندازه های متفاوت و با رزولوشن های مختلف معرفی و عرضه می کند، پس برای انتخاب والپیپر یا همان تصویر زمینه اپل باید به نوع دستگاه خود توجه کنید، تیم آیدی تاپ انواع والپیپر ایفون را در سایز های مختلف برای شما کاربران عزیز آماده کرده است.

برای دانلود تصاویر زمینه می توانید با کلیک بر روی والپیپر مورد نظرتان، سایز های آن را مشاهده و متناسب با دستگاه خود یعنی آیفون x به بالا، آیفون های 8 و قدیمی تر، آیپد و دسکتاپ، دانلود نمایید. صفحه والپیپر اپل در وب سایت ما روزانه آپدیت شده و تصاویر زمینه جدیدی به آن اضافه می شود، لازم به ذکر است که تمامی والپیپر ها با بهترین و بالاترین کیفیت بر روی سایت قرار داده می شوند تا صفحه نمایش دستگاه شما زیبا تر و با کیفیت تر از همیشه به نظر برسد. در سایت idtop.ir جدیدترین تصویر زمینه آیفون نظیر تصویر زمینه ایفون 12 و تصویر زمینه ایفون 13 را می توانید دانلود نمایید. 

پشتیبانی آنلاین
آیدی تاپ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
جهت دریافت آخرین آفرهای آیدی تاپ در خبرنامه ما عضو شوید