10 درصد تخفیف اپل آیدی دائمی و معتبر

والپیپر های اپل

دانلود بهترین والپیپر ها و تصاویر زمینه برای محصولات اپل مثل آیفون، آیپد و دسکتاپ در وب سایت آیدی تاپ

امتیاز 4.1 از 5 از بین 219 امتیاز دهنده به این صفحه
5
4
3
2
1
تصویر زمینه هوایی دریا

دانلود تصویر زمینه هوایی دریا

79
تصویر زمینه 2046

دانلود تصویر زمینه 2046

45
تصویر زمینه هوایی ابرها

دانلود تصویر زمینه هوایی ابرها

29
تصویر زمینه سیاه

دانلود تصویر زمینه سیاه

12
تصویر زمینه جاده

دانلود تصویر زمینه جاده

54
https://idtop.ir/files/images/TblGalleryImage/ec44662a-c324-4175-a875-9573cb31141e-upload-33-min.jpg

دانلود تصویر زمینه غروب زبیا

29
https://idtop.ir/files/images/TblGalleryImage/bf225dfa-2d1c-49f2-9771-37b2d5e7be03-upload-22-min.jpg

دانلود تصویر زمینه آبی-قرمز

37
تصویر زمینه 2045 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2045 آیفون 12

49
تصویر زمینه 2044

دانلود تصویر زمینه 2044

108
تصویر زمینه خوشنویسی

دانلود تصویر زمینه خوشنویسی

17
تصویر زمینه نئون

دانلود تصویر زمینه نئون

36
تصویر زمینه رنگین کمانی

دانلود تصویر زمینه رنگین کمانی

17
والپیپر آسو دی پیچ

دانلود والپیپر آسو دی پیچ

44
تصویر زمینه 2043

دانلود تصویر زمینه 2043

16
تصویر زمینه سفید

دانلود تصویر زمینه سفید

15
والپیپر دود آبی

دانلود والپیپر دود آبی

34
تصویر زمینه 2042

دانلود تصویر زمینه 2042

115
تصویر زمینه درختان بلند

دانلود تصویر زمینه درختان بلند

73
تصویر زمینه قایق

دانلود تصویر زمینه قایق

59
تصویر زمینه ساحل زیبا

دانلود تصویر زمینه ساحل زیبا

91
تصویر زمینه 2041

دانلود تصویر زمینه 2041

75
تصویر زمینه تونل

دانلود تصویر زمینه تونل

60
والپیپر ساحل بعد از غروب

دانلود والپیپر ساحل بعد از غروب

37
تصویر زمینه 2040

دانلود تصویر زمینه 2040

59
تصویر زمینه ساحل اورگان

دانلود تصویر زمینه ساحل اورگان

113
والپیپر آسمان آبی

دانلود والپیپر آسمان آبی

76
تصویر زمینه مسی

دانلود تصویر زمینه مسی

14
تصویر زمینه ماشین قدیمی

دانلود تصویر زمینه ماشین قدیمی

37
والپیپر ماشین قدیمی

دانلود والپیپر ماشین قدیمی

61
والپیپر درخت نخل در ساحل

دانلود والپیپر درخت نخل در ساحل

26
تصویر زمینه 2039

دانلود تصویر زمینه 2039

32
تصویر زمینه NIKE

دانلود تصویر زمینه NIKE

37
تصویر زمینه 2038

دانلود تصویر زمینه 2038

42
والپیپر 2037

دانلود والپیپر 2037

228
تصویر زمینه 2037

دانلود تصویر زمینه 2037

124
تصویر زمینه برج ایفل

دانلود تصویر زمینه برج ایفل

164
والپیپر گربه آیفون 12

دانلود والپیپر گربه آیفون 12

47
تصویر زمینه ماشین

دانلود تصویر زمینه ماشین

52
تصویر زمینه قایق نزدیک ساحل

دانلود تصویر زمینه قایق نزدیک ساحل

101
تصویر زمینه پرتغال

دانلود تصویر زمینه پرتغال

45
تصویر زمینه دریا ایفون 12

دانلود تصویر زمینه دریا ایفون 12

164
تصویر زمینه 2036

دانلود تصویر زمینه 2036

10
تصویر زمینه رعد و برق

دانلود تصویر زمینه رعد و برق

53
تصویر زمینه ایفون 2035

دانلود تصویر زمینه ایفون 2035

30
تصویر زمینه صخره بزرگ

دانلود تصویر زمینه صخره بزرگ

40
تصویر زمینه قلب آبی

دانلود تصویر زمینه قلب آبی

61
 والپیپر منظره زیبای آبشار

دانلود والپیپر منظره زیبای آبشار

60
تصویر زمینه2034 ایفون 12

دانلود تصویر زمینه2034 ایفون 12

37
تصویر زمینه اعماق دریا

دانلود تصویر زمینه اعماق دریا

225
تصویر زمینه 2033

دانلود تصویر زمینه 2033

36
تصویر زمینه 2032

دانلود تصویر زمینه 2032

75
تصویر زمینه 2031 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2031 آیفون 12

123
تصویر زمینه غروب آیفون 12

دانلود تصویر زمینه غروب آیفون 12

103
تصویر زمینه 2030

دانلود تصویر زمینه 2030

29
تصویر زمینه روگیدا آیفون 12

دانلود تصویر زمینه روگیدا آیفون 12

59
تصویر زمینه قرمز پررنگ

دانلود تصویر زمینه قرمز پررنگ

59
تصویر زمینه 2029 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2029 آیفون 12

209
تصویر زمینه 2028 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2028 آیفون 12

186
تصویر زمینه غروب آفتاب زیبا

دانلود تصویر زمینه غروب آفتاب زیبا

264
تصویر زمینه 2027

دانلود تصویر زمینه 2027

107
تصویر زمینه شقایق

دانلود تصویر زمینه شقایق

26
تصویر زمینه راه راه آبی

دانلود تصویر زمینه راه راه آبی

12
تصویر زمینه اطراف سیاره سرخ

دانلود تصویر زمینه اطراف سیاره سرخ

75
تصویر زمینه 2025 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2025 آیفون 12

56
تصویر زمینه 2025

دانلود تصویر زمینه 2025

228
تصویر زمینه درختان کاج

دانلود تصویر زمینه درختان کاج

161
تصویر زمینه گل رز

دانلود تصویر زمینه گل رز

142
تصویر زمینه تاریک

دانلود تصویر زمینه تاریک

101
والپیپر دایره های رنگی

دانلود والپیپر دایره های رنگی

61
تصویر زمینه 2024

دانلود تصویر زمینه 2024

216
تصویر زمینه دارک

دانلود تصویر زمینه دارک

69
تصویر زمینه 2023

دانلود تصویر زمینه 2023

62
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

154
تصویر زمینه خط های سبز

دانلود تصویر زمینه خط های سبز

95
تصویر زمینه 2022

دانلود تصویر زمینه 2022

263
تصویر زمینه 1021

دانلود تصویر زمینه 1021

91
تصویر زمینه دود رنگی

دانلود تصویر زمینه دود رنگی

483
تصویر زمینه 1020

دانلود تصویر زمینه 1020

42
تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

69
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

51
تصویر زمینه توپ فوتبال

دانلود تصویر زمینه توپ فوتبال

29
تصویر زمینه بهار

دانلود تصویر زمینه بهار

89
تصویر زمینه منظره

دانلود تصویر زمینه منظره

96
تصویر زمینه مریخ 2

دانلود تصویر زمینه مریخ 2

77
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

80
تصویر زمینه مریخ 1

دانلود تصویر زمینه مریخ 1

273
والپیپر 3 رنگ

دانلود والپیپر 3 رنگ

171
والپیپر love

دانلود والپیپر love

125
والپیپر بنفش قرمز

دانلود والپیپر بنفش قرمز

166
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

163
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

35
والپیپر 1018

دانلود والپیپر 1018

95
تصویر زمینه آبی-بنفش

دانلود تصویر زمینه آبی-بنفش

197
تصویر زمینه آئودی

دانلود تصویر زمینه آئودی

212
والپیپر 1017

دانلود والپیپر 1017

345
تصویر زمینه آسمان

دانلود تصویر زمینه آسمان

198
والپیپر ستاره

دانلود والپیپر 1016

105
والپیپر کره قرمز

دانلود والپیپر 1015

181
تصویر زمینه کره زمین

دانلود تصویر زمینه کره زمین

78
تصویر زمینه دست

دانلود تصویر زمینه دست

48
والپیپر مارس

دانلود والپیپر مارس

33
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

53
والپیپر بنفش

دانلود والپیپر بنفش

143
والپیپر سنگ

دانلود والپیپر سنگ

97
والپیپر مشکی

دانلود والپیپر مشکی

123
والپیپر گل آبی

دانلود والپیپر گل آبی

142
والپیپر 1015

دانلود والپیپر 1015

96
والپیپر 1014

دانلود والپیپر 1014

164
والپیپر 1013

دانلود والپیپر 1013

169
والپیپر آیفون 12 لبخند

دانلود والپیپر آیفون 12 لبخند

418
والپیپر سیالات رنگارنگ

دانلود والپیپر سیالات رنگارنگ

165
تصویر زمینه مرد عنکبوتی

دانلود تصویر زمینه مرد عنکبوتی

67
جنگل پاییزی راه آهن

دانلود جنگل پاییزی راه آهن

192
والپیپر جنگل

دانلود والپیپر جنگل

55
والپیپر آتیش

دانلود والپیپر آتیش

63
والپیپر دریا

دانلود والپیپر 1011

177
والپیپر آبی صورتی

دانلود والپیپر آبی صورتی

69
والپیپر 1010

دانلود والپیپر 1010

95
والپیپر نارنجی

دانلود والپیپر نارنجی

45
والپیپر حباب

دانلود والپیپر حباب

45
والپیپر منظره

دانلود والپیپر منظره

151
والپیپر صورتی آبی

دانلود والپیپر صورتی آبی

64
والپیپر طبیعت

دانلود والپیپر طبیعت

108
تصویر زمینه آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آیفون 12

74
والپیپر ساحل اورگان

دانلود والپیپر ساحل اورگان

121
والپیپر مالدیو

دانلود والپیپر مالدیو

102
والپیپر منحنی

دانلود والپیپر منحنی

78
والپیپر طوسی آبی

دانلود والپیپر طوسی آبی

228
والپیپر چرخ و فلک

دانلود والپیپر چرخ و فلک

54
والپیپر نورهای رنگی

دانلود والپیپر نورهای رنگی

116
والپیپر درخت خرما

دانلود والپیپر درخت خرما

67
والپیپر خاص آیفون 12

دانلود والپیپر خاص آیفون 12

113
والپیپر باب اسفنجی

دانلود والپیپر باب اسفنجی

119
والپیپر منظره زیبا

دانلود والپیپر منظره زیبا

109
والپیپر بنفش آبی

دانلود والپیپر بنفش آبی

152
والپیپر Oia Greece

دانلود والپیپر Oia Greece

53
والپیپر برگ

دانلود والپیپر برگ

58
والپیپر ابر

دانلود والپیپر ابر

90
والپیپر قهوه

دانلود والپیپر قهوه

53
والپیپر راه راه

دانلود والپیپر راه راه رنگی

98
والپیپر قرمز آیفون 12

دانلود والپیپر قرمز آیفون 12

68
والپیپر آبی آیفون 12

دانلود والپیپر آبی آیفون 12

41
والپیپر طوسی آیفون 12

دانلود والپیپر طوسی آیفون 12

21
والپیپر آتش

دانلود والپیپر آتش

44
والپیپر Minion

دانلود والپیپر Minion

73
والپیپر طوسی

دانلود والپیپر طوسی

243
دانلود والپیپر گوشی آیفون

دانلود دانلود والپیپر گوشی آیفون

72
والپیپر منحنی های رنگی

دانلود والپیپر منحنی های رنگی

116
والپیپر آیفون 12 هاوایی

دانلود والپیپر آیفون 12 هاوایی

127
والپیپر مکعب شب آیفون

دانلود والپیپر مکعب شب آیفون

171
والپیپر گل آیفون 12

دانلود والپیپر گل آیفون 12

93
والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

دانلود والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

121
دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

131
دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

94
دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

136
دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

172
دانلود والپیپر درخت کریسمس

دانلود والپیپر درخت کریسمس

20
دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

82
دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

83
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

205
دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

33
دانلود والپیپر ferrari f40

دانلود دانلود والپیپر ferrari f40

28
دانلود والپیپر آسمان پرستاره

دانلود والپیپر آسمان پرستاره

76
والپیپر غروب آفتاب

دانلود والپیپر غروب آفتاب

58
والپیپر جان ویک

دانلود والپیپر جان ویک

42
والپیپر پابجی آیفون 12

دانلود والپیپر پابجی آیفون 12

35
تصویر زمینه شاه شیر

دانلود تصویر زمینه شاه شیر

50
عکس هوایی از اسکله

دانلود عکس هوایی از اسکله

30
تصویر زمینه عکس هوایی پل

دانلود تصویر زمینه عکس هوایی پل

69
تصویر زمینه درخت نخل

دانلود تصویر زمینه درخت نخل

81
والپیپر سرعت آیفون 12

دانلود والپیپر سرعت آیفون 12

98
والپیپر ساحل آیفون 12

دانلود والپیپر ساحل آیفون 12

138
والپیپر طلوع خورشید در دریا

دانلود والپیپر طلوع خورشید در دریا

69
والپیپر skull dark minimal آیفون 12

دانلود والپیپر skull dark minimal آیفون 12

48
والپیپر M2 F87 آیفون 12

دانلود والپیپر M2 F87 آیفون 12

95
والپیپر رنگی آیفون 12

دانلود والپیپر رنگی آیفون 12

397
والپیپر کهکشان فضایی

دانلود والپیپر کهکشان فضایی

134
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی

59
روز برفی

دانلود روز برفی

37
والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

دانلود والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

12
والپیپر چراغ های رشته ای

دانلود والپیپر چراغ های رشته ای

39
والپیپر جوکر آیفون 12

دانلود والپیپر جوکر آیفون 12

160
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ آبی

396
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ سیلور

136
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ طلایی

145
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ مشکی

135
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی

50
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی تیره

35
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز

51
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز تیره

75
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز

46
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز تیره

50
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی

49
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی تیره

62
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی

26
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی تیره

61
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه جذاب

185
والپیپر جدید

دانلود واپیپر جدید آیفون 12

127
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه رنگی 2

64
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

45
والپیپر آیفون 12

دانلود تصویر زمینه کانسپت آیفون 12

174
والپیپر iOS 14

دانلود تصویر زمینه جدید iOS 14

55
تصویر زمینه بنفش

دانلود تصویر زمینه Lines Texture بنفش

45
تصویر زمینه قرمز

دانلود تصویر زمینه Lines Texture قرمز

51
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

50
تصویر زمینه آبی

دانلود والپیپر آبی

29
والپیپر فضایی

دانلود تصویر زمینه فضایی

20
والپیپر تیره

دانلود والپیپر سیاه و سفید

61
والپیپر خفن

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

37
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

12
تصویر زمینه آبی

دانلود تصویر زمینه آبی

108
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه Curved Geometry

106
والپیپر آبی

دانلود والپیپر Curved Geometry آبی

102
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر Curved Geometry

115
تصویر زمینه بنفش

دانلود والپیپر Curved Geometry بنفش

86
تصویر زمینه نور های الکتریکی

دانلود تصویر زمینه نور های الکتریکی

49
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه جدید

22
تصویر زمینه جذاب

دانلود تصویر زمینه جذاب

15
تصویر زمینه Xiaomi Mi10

دانلود تصویر زمینه Xiaomi Mi10

23
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

15
تصویر زمینه آیفون

دانلود والپیپر کانسپت آیفون ۱۲

24
والپیپر iOS 14

دانلود والپیپر iOS 14

83
تصویر زمینه ساحل

دانلود والپیپر ساحل

65
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12

62
تصویر زمینه iOS 14

دانلود والپیپر طیف iOS 14

47
تصویر زمینه باکیفیت

دانلود والپیپر BigSur Summer

99
والپیپر اپل

دانلود والپیپر Geometry Reflections

61
تصویر زمینه جذاب

دانلود والپیپر طیف MacOS

49
تصویر زمینه اپل

دانلود والپیپر Fusion Geometric

66
والپیپر مک او اس BigSur

دانلود والپیپر MacOS BigSur

88
والپیپر مک او اس جدید

دانلود والپیپر مک او اس Big Sur

83
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر طیف آبی

64
والپیپر آی مک

دانلود والپیپر آی مک 27 اینچ 2020

90

تصویر زمینه آیفون

صفحه نمایش یکی از مهم ترین بخش ها در دستگاه های هوشمند بوده و کاربران روزانه بیشتر از سایر بخش ها با آن در ارتباط هستند، زیبایی و کاربردی بودن این بخش در درجه اول وابسته به تصویر زمینه بوده و پس از آن ظاهر کلی سیستم عامل در خروجی نهایی تاثیر گذار است، زیرا برخی والپیپر ها به دلیل کیفیت پایین چشم کاربر را اذیت کرده و یا برخی دیگر به دلیل مناسب نبودن رنگ ها موجود در صفحه نمایش را ناخوانا می کنند.

شرکت اپل آیفون ها، آیپدها و کامپیوتر های خود را در اندازه های متفاوت و با رزولوشن های مختلف معرفی و عرضه می کند، پس برای انتخاب والپیپر یا همان تصویر زمینه اپل باید به نوع دستگاه خود توجه کنید، تیم آیدی تاپ انواع والپیپر های اپل را در سایز های مختلف برای شما کاربران عزیز آماده کرده است.

برای دانلود تصاویر زمینه می توانید با کلیک بر روی والپیپر مورد نظرتان، سایز های آن را مشاهده و متناسب با دستگاه خود یعنی آیفون x به بالا، آیفون های 8 و قدیمی تر، آیپد و دسکتاپ، دانلود نمایید. صفحه والپیپر اپل در وب سایت ما روزانه آپدیت شده و تصاویر زمینه جدیدی به آن اضافه می شود، لازم به ذکر است که تمامی والپیپر ها با بهترین و بالاترین کیفیت بر روی سایت قرار داده می شوند تا صفحه نمایش دستگاه شما زیبا تر و با کیفیت تر از همیشه به نظر برسد.

پشتیبانی آنلاین
آیدی تاپ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
جهت دریافت آخرین آفرهای آیدی تاپ در خبرنامه ما عضو شوید