والپیپر های اپل

دانلود بهترین والپیپر ها و تصاویر زمینه برای محصولات اپل مثل آیفون، آیپد و دسکتاپ در وب سایت آیدی تاپ

امتیاز 4 از 5 از بین 165 امتیاز دهنده به این صفحه
5
4
3
2
1
تصویر زمینه ساحل اورگان

دانلود تصویر زمینه ساحل اورگان

45
والپیپر آسمان آبی

دانلود والپیپر آسمان آبی

21
تصویر زمینه مسی

دانلود تصویر زمینه مسی

4
تصویر زمینه ماشین قدیمی

دانلود تصویر زمینه ماشین قدیمی

11
والپیپر ماشین قدیمی

دانلود والپیپر ماشین قدیمی

11
والپیپر درخت نخل در ساحل

دانلود والپیپر درخت نخل در ساحل

11
تصویر زمینه 2039

دانلود تصویر زمینه 2039

6
تصویر زمینه NIKE

دانلود تصویر زمینه NIKE

7
تصویر زمینه 2038

دانلود تصویر زمینه 2038

26
والپیپر 2037

دانلود والپیپر 2037

95
تصویر زمینه 2037

دانلود تصویر زمینه 2037

70
تصویر زمینه برج ایفل

دانلود تصویر زمینه برج ایفل

86
والپیپر گربه آیفون 12

دانلود والپیپر گربه آیفون 12

22
تصویر زمینه ماشین

دانلود تصویر زمینه ماشین

32
تصویر زمینه قایق نزدیک ساحل

دانلود تصویر زمینه قایق نزدیک ساحل

57
تصویر زمینه پرتغال

دانلود تصویر زمینه پرتغال

30
تصویر زمینه دریا ایفون 12

دانلود تصویر زمینه دریا ایفون 12

111
تصویر زمینه 2036

دانلود تصویر زمینه 2036

8
تصویر زمینه رعد و برق

دانلود تصویر زمینه رعد و برق

39
تصویر زمینه ایفون 2035

دانلود تصویر زمینه ایفون 2035

23
تصویر زمینه صخره بزرگ

دانلود تصویر زمینه صخره بزرگ

35
تصویر زمینه قلب آبی

دانلود تصویر زمینه قلب آبی

45
 والپیپر منظره زیبای آبشار

دانلود والپیپر منظره زیبای آبشار

33
تصویر زمینه2034 ایفون 12

دانلود تصویر زمینه2034 ایفون 12

24
تصویر زمینه اعماق دریا

دانلود تصویر زمینه اعماق دریا

183
تصویر زمینه 2033

دانلود تصویر زمینه 2033

22
تصویر زمینه 2032

دانلود تصویر زمینه 2032

60
تصویر زمینه 2031 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2031 آیفون 12

80
تصویر زمینه غروب آیفون 12

دانلود تصویر زمینه غروب آیفون 12

71
تصویر زمینه 2030

دانلود تصویر زمینه 2030

26
تصویر زمینه روگیدا آیفون 12

دانلود تصویر زمینه روگیدا آیفون 12

40
تصویر زمینه قرمز پررنگ

دانلود تصویر زمینه قرمز پررنگ

42
تصویر زمینه 2029 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2029 آیفون 12

157
تصویر زمینه 2028 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2028 آیفون 12

132
تصویر زمینه غروب آفتاب زیبا

دانلود تصویر زمینه غروب آفتاب زیبا

211
تصویر زمینه 2027

دانلود تصویر زمینه 2027

77
تصویر زمینه شقایق

دانلود تصویر زمینه شقایق

20
تصویر زمینه راه راه آبی

دانلود تصویر زمینه راه راه آبی

9
تصویر زمینه اطراف سیاره سرخ

دانلود تصویر زمینه اطراف سیاره سرخ

54
تصویر زمینه 2025 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2025 آیفون 12

47
تصویر زمینه 2025

دانلود تصویر زمینه 2025

188
تصویر زمینه درختان کاج

دانلود تصویر زمینه درختان کاج

129
تصویر زمینه گل رز

دانلود تصویر زمینه گل رز

118
تصویر زمینه تاریک

دانلود تصویر زمینه تاریک

76
والپیپر دایره های رنگی

دانلود والپیپر دایره های رنگی

52
تصویر زمینه 2024

دانلود تصویر زمینه 2024

167
تصویر زمینه دارک

دانلود تصویر زمینه دارک

55
تصویر زمینه 2023

دانلود تصویر زمینه 2023

55
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

117
تصویر زمینه خط های سبز

دانلود تصویر زمینه خط های سبز

82
تصویر زمینه 2022

دانلود تصویر زمینه 2022

208
تصویر زمینه 1021

دانلود تصویر زمینه 1021

69
تصویر زمینه دود رنگی

دانلود تصویر زمینه دود رنگی

404
تصویر زمینه 1020

دانلود تصویر زمینه 1020

32
تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

56
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

42
تصویر زمینه توپ فوتبال

دانلود تصویر زمینه توپ فوتبال

23
تصویر زمینه بهار

دانلود تصویر زمینه بهار

67
تصویر زمینه منظره

دانلود تصویر زمینه منظره

75
تصویر زمینه مریخ 2

دانلود تصویر زمینه مریخ 2

68
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

58
تصویر زمینه مریخ 1

دانلود تصویر زمینه مریخ 1

212
والپیپر 3 رنگ

دانلود والپیپر 3 رنگ

137
والپیپر love

دانلود والپیپر love

96
والپیپر بنفش قرمز

دانلود والپیپر بنفش قرمز

131
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

140
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

23
والپیپر 1018

دانلود والپیپر 1018

86
تصویر زمینه آبی-بنفش

دانلود تصویر زمینه آبی-بنفش

168
تصویر زمینه آئودی

دانلود تصویر زمینه آئودی

185
والپیپر 1017

دانلود والپیپر 1017

297
تصویر زمینه آسمان

دانلود تصویر زمینه آسمان

170
والپیپر ستاره

دانلود والپیپر 1016

89
والپیپر کره قرمز

دانلود والپیپر 1015

147
تصویر زمینه کره زمین

دانلود تصویر زمینه کره زمین

59
تصویر زمینه دست

دانلود تصویر زمینه دست

43
والپیپر مارس

دانلود والپیپر مارس

32
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

44
والپیپر بنفش

دانلود والپیپر بنفش

117
والپیپر سنگ

دانلود والپیپر سنگ

85
والپیپر مشکی

دانلود والپیپر مشکی

109
والپیپر گل آبی

دانلود والپیپر گل آبی

124
والپیپر 1015

دانلود والپیپر 1015

78
والپیپر 1014

دانلود والپیپر 1014

140
والپیپر 1013

دانلود والپیپر 1013

143
والپیپر آیفون 12 لبخند

دانلود والپیپر آیفون 12 لبخند

352
والپیپر سیالات رنگارنگ

دانلود والپیپر سیالات رنگارنگ

138
تصویر زمینه مرد عنکبوتی

دانلود تصویر زمینه مرد عنکبوتی

54
جنگل پاییزی راه آهن

دانلود جنگل پاییزی راه آهن

167
والپیپر جنگل

دانلود والپیپر جنگل

45
والپیپر آتیش

دانلود والپیپر آتیش

52
والپیپر دریا

دانلود والپیپر 1011

156
والپیپر آبی صورتی

دانلود والپیپر آبی صورتی

65
والپیپر 1010

دانلود والپیپر 1010

87
والپیپر نارنجی

دانلود والپیپر نارنجی

37
والپیپر حباب

دانلود والپیپر حباب

39
والپیپر منظره

دانلود والپیپر منظره

136
والپیپر صورتی آبی

دانلود والپیپر صورتی آبی

59
والپیپر طبیعت

دانلود والپیپر طبیعت

100
تصویر زمینه آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آیفون 12

68
والپیپر ساحل اورگان

دانلود والپیپر ساحل اورگان

112
والپیپر مالدیو

دانلود والپیپر مالدیو

89
والپیپر منحنی

دانلود والپیپر منحنی

71
والپیپر طوسی آبی

دانلود والپیپر طوسی آبی

196
والپیپر چرخ و فلک

دانلود والپیپر چرخ و فلک

52
والپیپر نورهای رنگی

دانلود والپیپر نورهای رنگی

100
والپیپر درخت خرما

دانلود والپیپر درخت خرما

60
والپیپر خاص آیفون 12

دانلود والپیپر خاص آیفون 12

97
والپیپر باب اسفنجی

دانلود والپیپر باب اسفنجی

105
والپیپر منظره زیبا

دانلود والپیپر منظره زیبا

97
والپیپر بنفش آبی

دانلود والپیپر بنفش آبی

144
والپیپر Oia Greece

دانلود والپیپر Oia Greece

42
والپیپر برگ

دانلود والپیپر برگ

47
والپیپر ابر

دانلود والپیپر ابر

85
والپیپر قهوه

دانلود والپیپر قهوه

48
والپیپر راه راه

دانلود والپیپر راه راه رنگی

81
والپیپر قرمز آیفون 12

دانلود والپیپر قرمز آیفون 12

58
والپیپر آبی آیفون 12

دانلود والپیپر آبی آیفون 12

32
والپیپر طوسی آیفون 12

دانلود والپیپر طوسی آیفون 12

20
والپیپر آتش

دانلود والپیپر آتش

40
والپیپر Minion

دانلود والپیپر Minion

60
والپیپر طوسی

دانلود والپیپر طوسی

199
دانلود والپیپر گوشی آیفون

دانلود دانلود والپیپر گوشی آیفون

65
والپیپر منحنی های رنگی

دانلود والپیپر منحنی های رنگی

109
والپیپر آیفون 12 هاوایی

دانلود والپیپر آیفون 12 هاوایی

114
والپیپر مکعب شب آیفون

دانلود والپیپر مکعب شب آیفون

143
والپیپر گل آیفون 12

دانلود والپیپر گل آیفون 12

80
والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

دانلود والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

101
دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

111
دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

85
دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

120
دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

140
دانلود والپیپر درخت کریسمس

دانلود والپیپر درخت کریسمس

17
دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

71
دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

81
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

174
دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

27
دانلود والپیپر ferrari f40

دانلود دانلود والپیپر ferrari f40

27
دانلود والپیپر آسمان پرستاره

دانلود والپیپر آسمان پرستاره

65
والپیپر غروب آفتاب

دانلود والپیپر غروب آفتاب

52
والپیپر جان ویک

دانلود والپیپر جان ویک

39
والپیپر پابجی آیفون 12

دانلود والپیپر پابجی آیفون 12

30
تصویر زمینه شاه شیر

دانلود تصویر زمینه شاه شیر

46
عکس هوایی از اسکله

دانلود عکس هوایی از اسکله

25
تصویر زمینه عکس هوایی پل

دانلود تصویر زمینه عکس هوایی پل

59
تصویر زمینه درخت نخل

دانلود تصویر زمینه درخت نخل

66
والپیپر سرعت آیفون 12

دانلود والپیپر سرعت آیفون 12

89
والپیپر ساحل آیفون 12

دانلود والپیپر ساحل آیفون 12

118
والپیپر طلوع خورشید در دریا

دانلود والپیپر طلوع خورشید در دریا

63
والپیپر skull dark minimal آیفون 12

دانلود والپیپر skull dark minimal آیفون 12

46
والپیپر M2 F87 آیفون 12

دانلود والپیپر M2 F87 آیفون 12

87
والپیپر رنگی آیفون 12

دانلود والپیپر رنگی آیفون 12

364
والپیپر کهکشان فضایی

دانلود والپیپر کهکشان فضایی

121
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی

47
روز برفی

دانلود روز برفی

28
والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

دانلود والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

10
والپیپر چراغ های رشته ای

دانلود والپیپر چراغ های رشته ای

30
والپیپر جوکر آیفون 12

دانلود والپیپر جوکر آیفون 12

135
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ آبی

382
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ سیلور

130
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ طلایی

141
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ مشکی

128
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی

47
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی تیره

30
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز

47
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز تیره

70
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز

42
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز تیره

45
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی

41
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی تیره

58
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی

24
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی تیره

59
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه جذاب

171
والپیپر جدید

دانلود واپیپر جدید آیفون 12

119
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه رنگی 2

59
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

43
والپیپر آیفون 12

دانلود تصویر زمینه کانسپت آیفون 12

158
والپیپر iOS 14

دانلود تصویر زمینه جدید iOS 14

53
تصویر زمینه بنفش

دانلود تصویر زمینه Lines Texture بنفش

42
تصویر زمینه قرمز

دانلود تصویر زمینه Lines Texture قرمز

44
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

44
تصویر زمینه آبی

دانلود والپیپر آبی

29
والپیپر فضایی

دانلود تصویر زمینه فضایی

18
والپیپر تیره

دانلود والپیپر سیاه و سفید

54
والپیپر خفن

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

33
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

12
تصویر زمینه آبی

دانلود تصویر زمینه آبی

95
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه Curved Geometry

96
والپیپر آبی

دانلود والپیپر Curved Geometry آبی

92
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر Curved Geometry

104
تصویر زمینه بنفش

دانلود والپیپر Curved Geometry بنفش

74
تصویر زمینه نور های الکتریکی

دانلود تصویر زمینه نور های الکتریکی

45
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه جدید

18
تصویر زمینه جذاب

دانلود تصویر زمینه جذاب

15
تصویر زمینه Xiaomi Mi10

دانلود تصویر زمینه Xiaomi Mi10

21
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

13
تصویر زمینه آیفون

دانلود والپیپر کانسپت آیفون ۱۲

21
والپیپر iOS 14

دانلود والپیپر iOS 14

71
تصویر زمینه ساحل

دانلود والپیپر ساحل

57
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12

54
تصویر زمینه iOS 14

دانلود والپیپر طیف iOS 14

41
تصویر زمینه باکیفیت

دانلود والپیپر BigSur Summer

94
والپیپر اپل

دانلود والپیپر Geometry Reflections

57
تصویر زمینه جذاب

دانلود والپیپر طیف MacOS

45
تصویر زمینه اپل

دانلود والپیپر Fusion Geometric

60
والپیپر مک او اس BigSur

دانلود والپیپر MacOS BigSur

76
والپیپر مک او اس جدید

دانلود والپیپر مک او اس Big Sur

72
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر طیف آبی

57
والپیپر آی مک

دانلود والپیپر آی مک 27 اینچ 2020

79

تصویر زمینه آیفون

صفحه نمایش یکی از مهم ترین بخش ها در دستگاه های هوشمند بوده و کاربران روزانه بیشتر از سایر بخش ها با آن در ارتباط هستند، زیبایی و کاربردی بودن این بخش در درجه اول وابسته به تصویر زمینه بوده و پس از آن ظاهر کلی سیستم عامل در خروجی نهایی تاثیر گذار است، زیرا برخی والپیپر ها به دلیل کیفیت پایین چشم کاربر را اذیت کرده و یا برخی دیگر به دلیل مناسب نبودن رنگ ها موجود در صفحه نمایش را ناخوانا می کنند.

شرکت اپل آیفون ها، آیپدها و کامپیوتر های خود را در اندازه های متفاوت و با رزولوشن های مختلف معرفی و عرضه می کند، پس برای انتخاب والپیپر یا همان تصویر زمینه اپل باید به نوع دستگاه خود توجه کنید، تیم آیدی تاپ انواع والپیپر های اپل را در سایز های مختلف برای شما کاربران عزیز آماده کرده است.

برای دانلود تصاویر زمینه می توانید با کلیک بر روی والپیپر مورد نظرتان، سایز های آن را مشاهده و متناسب با دستگاه خود یعنی آیفون x به بالا، آیفون های 8 و قدیمی تر، آیپد و دسکتاپ، دانلود نمایید. صفحه والپیپر اپل در وب سایت ما روزانه آپدیت شده و تصاویر زمینه جدیدی به آن اضافه می شود، لازم به ذکر است که تمامی والپیپر ها با بهترین و بالاترین کیفیت بر روی سایت قرار داده می شوند تا صفحه نمایش دستگاه شما زیبا تر و با کیفیت تر از همیشه به نظر برسد.

پشتیبانی آنلاین
آیدی تاپ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
جهت دریافت آخرین آفرهای آیدی تاپ در خبرنامه ما عضو شوید