تخفیف ویژه خرید اپل آیدی فقط تا 31 خرداد

والپیپر های اپل

دانلود بهترین والپیپر ها و تصاویر زمینه برای محصولات اپل مثل آیفون، آیپد و دسکتاپ در وب سایت آیدی تاپ

امتیاز 4.2 از 5 از بین 123 امتیاز دهنده به این صفحه
5
4
3
2
1
تصویر زمینه اعماق دریا

دانلود تصویر زمینه اعماق دریا

46
تصویر زمینه 2033

دانلود تصویر زمینه 2033

3
تصویر زمینه 2032

دانلود تصویر زمینه 2032

6
تصویر زمینه 2031 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2031 آیفون 12

21
تصویر زمینه غروب آیفون 12

دانلود تصویر زمینه غروب آیفون 12

8
تصویر زمینه 2030

دانلود تصویر زمینه 2030

4
تصویر زمینه روگیدا آیفون 12

دانلود تصویر زمینه روگیدا آیفون 12

5
تصویر زمینه قرمز پررنگ

دانلود تصویر زمینه قرمز پررنگ

7
تصویر زمینه 2029 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2029 آیفون 12

68
تصویر زمینه 2028 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2028 آیفون 12

60
تصویر زمینه غروب آفتاب زیبا

دانلود تصویر زمینه غروب آفتاب زیبا

132
تصویر زمینه 2027

دانلود تصویر زمینه 2027

32
تصویر زمینه شقایق

دانلود تصویر زمینه شقایق

8
تصویر زمینه راه راه آبی

دانلود تصویر زمینه راه راه آبی

4
تصویر زمینه اطراف سیاره سرخ

دانلود تصویر زمینه اطراف سیاره سرخ

36
تصویر زمینه 2025 آیفون 12

دانلود تصویر زمینه 2025 آیفون 12

30
تصویر زمینه 2025

دانلود تصویر زمینه 2025

135
تصویر زمینه درختان کاج

دانلود تصویر زمینه درختان کاج

70
تصویر زمینه گل رز

دانلود تصویر زمینه گل رز

75
تصویر زمینه تاریک

دانلود تصویر زمینه تاریک

46
والپیپر دایره های رنگی

دانلود والپیپر دایره های رنگی

36
تصویر زمینه 2024

دانلود تصویر زمینه 2024

111
تصویر زمینه دارک

دانلود تصویر زمینه دارک

37
تصویر زمینه 2023

دانلود تصویر زمینه 2023

44
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

70
تصویر زمینه خط های سبز

دانلود تصویر زمینه خط های سبز

60
تصویر زمینه 2022

دانلود تصویر زمینه 2022

144
تصویر زمینه 1021

دانلود تصویر زمینه 1021

45
تصویر زمینه دود رنگی

دانلود تصویر زمینه دود رنگی

289
تصویر زمینه 1020

دانلود تصویر زمینه 1020

21
تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

32
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

34
تصویر زمینه توپ فوتبال

دانلود تصویر زمینه توپ فوتبال

18
تصویر زمینه بهار

دانلود تصویر زمینه بهار

48
تصویر زمینه منظره

دانلود تصویر زمینه منظره

48
تصویر زمینه مریخ 2

دانلود تصویر زمینه مریخ 2

42
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

43
تصویر زمینه مریخ 1

دانلود تصویر زمینه مریخ 1

118
والپیپر 3 رنگ

دانلود والپیپر 3 رنگ

90
والپیپر love

دانلود والپیپر love

64
والپیپر بنفش قرمز

دانلود والپیپر بنفش قرمز

86
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

93
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

19
والپیپر 1018

دانلود والپیپر 1018

58
تصویر زمینه آبی-بنفش

دانلود تصویر زمینه آبی-بنفش

127
تصویر زمینه آئودی

دانلود تصویر زمینه آئودی

143
والپیپر 1017

دانلود والپیپر 1017

245
تصویر زمینه آسمان

دانلود تصویر زمینه آسمان

134
والپیپر ستاره

دانلود والپیپر 1016

75
والپیپر کره قرمز

دانلود والپیپر 1015

103
تصویر زمینه کره زمین

دانلود تصویر زمینه کره زمین

35
تصویر زمینه دست

دانلود تصویر زمینه دست

36
والپیپر مارس

دانلود والپیپر مارس

30
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

39
والپیپر بنفش

دانلود والپیپر بنفش

90
والپیپر سنگ

دانلود والپیپر سنگ

68
والپیپر مشکی

دانلود والپیپر مشکی

87
والپیپر گل آبی

دانلود والپیپر گل آبی

98
والپیپر 1015

دانلود والپیپر 1015

64
والپیپر 1014

دانلود والپیپر 1014

114
والپیپر 1013

دانلود والپیپر 1013

108
والپیپر آیفون 12 لبخند

دانلود والپیپر آیفون 12 لبخند

263
والپیپر سیالات رنگارنگ

دانلود والپیپر سیالات رنگارنگ

117
تصویر زمینه مرد عنکبوتی

دانلود تصویر زمینه مرد عنکبوتی

43
جنگل پاییزی راه آهن

دانلود جنگل پاییزی راه آهن

130
والپیپر جنگل

دانلود والپیپر جنگل

33
والپیپر آتیش

دانلود والپیپر آتیش

43
والپیپر دریا

دانلود والپیپر 1011

125
والپیپر آبی صورتی

دانلود والپیپر آبی صورتی

53
والپیپر 1010

دانلود والپیپر 1010

81
والپیپر نارنجی

دانلود والپیپر نارنجی

30
والپیپر حباب

دانلود والپیپر حباب

30
والپیپر منظره

دانلود والپیپر منظره

112
والپیپر صورتی آبی

دانلود والپیپر صورتی آبی

52
والپیپر طبیعت

دانلود والپیپر طبیعت

86
تصویر زمینه آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آیفون 12

57
والپیپر ساحل اورگان

دانلود والپیپر ساحل اورگان

94
والپیپر مالدیو

دانلود والپیپر مالدیو

66
والپیپر منحنی

دانلود والپیپر منحنی

62
والپیپر طوسی آبی

دانلود والپیپر طوسی آبی

160
والپیپر چرخ و فلک

دانلود والپیپر چرخ و فلک

48
والپیپر نورهای رنگی

دانلود والپیپر نورهای رنگی

87
والپیپر درخت خرما

دانلود والپیپر درخت خرما

52
والپیپر خاص آیفون 12

دانلود والپیپر خاص آیفون 12

72
والپیپر باب اسفنجی

دانلود والپیپر باب اسفنجی

90
والپیپر منظره زیبا

دانلود والپیپر منظره زیبا

75
والپیپر بنفش آبی

دانلود والپیپر بنفش آبی

133
والپیپر Oia Greece

دانلود والپیپر Oia Greece

34
والپیپر برگ

دانلود والپیپر برگ

42
والپیپر ابر

دانلود والپیپر ابر

57
والپیپر قهوه

دانلود والپیپر قهوه

39
والپیپر راه راه

دانلود والپیپر راه راه رنگی

63
والپیپر قرمز آیفون 12

دانلود والپیپر قرمز آیفون 12

51
والپیپر آبی آیفون 12

دانلود والپیپر آبی آیفون 12

29
والپیپر طوسی آیفون 12

دانلود والپیپر طوسی آیفون 12

18
والپیپر آتش

دانلود والپیپر آتش

31
والپیپر Minion

دانلود والپیپر Minion

46
والپیپر طوسی

دانلود والپیپر طوسی

162
دانلود والپیپر گوشی آیفون

دانلود دانلود والپیپر گوشی آیفون

56
والپیپر منحنی های رنگی

دانلود والپیپر منحنی های رنگی

96
والپیپر آیفون 12 هاوایی

دانلود والپیپر آیفون 12 هاوایی

92
والپیپر مکعب شب آیفون

دانلود والپیپر مکعب شب آیفون

116
والپیپر گل آیفون 12

دانلود والپیپر گل آیفون 12

66
والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

دانلود والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

84
دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

95
دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

67
دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

109
دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

117
دانلود والپیپر درخت کریسمس

دانلود والپیپر درخت کریسمس

14
دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

61
دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

69
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

149
دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

23
دانلود والپیپر ferrari f40

دانلود دانلود والپیپر ferrari f40

25
دانلود والپیپر آسمان پرستاره

دانلود والپیپر آسمان پرستاره

59
والپیپر غروب آفتاب

دانلود والپیپر غروب آفتاب

41
والپیپر جان ویک

دانلود والپیپر جان ویک

33
والپیپر پابجی آیفون 12

دانلود والپیپر پابجی آیفون 12

27
تصویر زمینه شاه شیر

دانلود تصویر زمینه شاه شیر

38
عکس هوایی از اسکله

دانلود عکس هوایی از اسکله

17
تصویر زمینه عکس هوایی پل

دانلود تصویر زمینه عکس هوایی پل

45
تصویر زمینه درخت نخل

دانلود تصویر زمینه درخت نخل

57
والپیپر سرعت آیفون 12

دانلود والپیپر سرعت آیفون 12

79
والپیپر ساحل آیفون 12

دانلود والپیپر ساحل آیفون 12

100
والپیپر طلوع خورشید در دریا

دانلود والپیپر طلوع خورشید در دریا

56
والپیپر skull dark minimal آیفون 12

دانلود والپیپر skull dark minimal آیفون 12

39
والپیپر M2 F87 آیفون 12

دانلود والپیپر M2 F87 آیفون 12

66
والپیپر رنگی آیفون 12

دانلود والپیپر رنگی آیفون 12

319
والپیپر کهکشان فضایی

دانلود والپیپر کهکشان فضایی

99
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی

42
روز برفی

دانلود روز برفی

25
والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

دانلود والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

10
والپیپر چراغ های رشته ای

دانلود والپیپر چراغ های رشته ای

18
والپیپر جوکر آیفون 12

دانلود والپیپر جوکر آیفون 12

119
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ آبی

361
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ سیلور

125
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ طلایی

136
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ مشکی

123
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی

45
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی تیره

27
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز

42
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز تیره

64
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز

38
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز تیره

36
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی

37
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی تیره

53
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی

23
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی تیره

50
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه جذاب

153
والپیپر جدید

دانلود واپیپر جدید آیفون 12

108
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه رنگی 2

54
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

39
والپیپر آیفون 12

دانلود تصویر زمینه کانسپت آیفون 12

134
والپیپر iOS 14

دانلود تصویر زمینه جدید iOS 14

50
تصویر زمینه بنفش

دانلود تصویر زمینه Lines Texture بنفش

39
تصویر زمینه قرمز

دانلود تصویر زمینه Lines Texture قرمز

39
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

38
تصویر زمینه آبی

دانلود والپیپر آبی

26
والپیپر فضایی

دانلود تصویر زمینه فضایی

17
والپیپر تیره

دانلود والپیپر سیاه و سفید

50
والپیپر خفن

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

27
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

12
تصویر زمینه آبی

دانلود تصویر زمینه آبی

90
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه Curved Geometry

89
والپیپر آبی

دانلود والپیپر Curved Geometry آبی

86
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر Curved Geometry

89
تصویر زمینه بنفش

دانلود والپیپر Curved Geometry بنفش

70
تصویر زمینه نور های الکتریکی

دانلود تصویر زمینه نور های الکتریکی

44
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه جدید

17
تصویر زمینه جذاب

دانلود تصویر زمینه جذاب

12
تصویر زمینه Xiaomi Mi10

دانلود تصویر زمینه Xiaomi Mi10

20
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

12
تصویر زمینه آیفون

دانلود والپیپر کانسپت آیفون ۱۲

19
والپیپر iOS 14

دانلود والپیپر iOS 14

65
تصویر زمینه ساحل

دانلود والپیپر ساحل

50
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12

48
تصویر زمینه iOS 14

دانلود والپیپر طیف iOS 14

40
تصویر زمینه باکیفیت

دانلود والپیپر BigSur Summer

80
والپیپر اپل

دانلود والپیپر Geometry Reflections

51
تصویر زمینه جذاب

دانلود والپیپر طیف MacOS

38
تصویر زمینه اپل

دانلود والپیپر Fusion Geometric

52
والپیپر مک او اس BigSur

دانلود والپیپر MacOS BigSur

64
والپیپر مک او اس جدید

دانلود والپیپر مک او اس Big Sur

58
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر طیف آبی

51
والپیپر آی مک

دانلود والپیپر آی مک 27 اینچ 2020

68

تصویر زمینه آیفون

صفحه نمایش یکی از مهم ترین بخش ها در دستگاه های هوشمند بوده و کاربران روزانه بیشتر از سایر بخش ها با آن در ارتباط هستند، زیبایی و کاربردی بودن این بخش در درجه اول وابسته به تصویر زمینه بوده و پس از آن ظاهر کلی سیستم عامل در خروجی نهایی تاثیر گذار است، زیرا برخی والپیپر ها به دلیل کیفیت پایین چشم کاربر را اذیت کرده و یا برخی دیگر به دلیل مناسب نبودن رنگ ها موجود در صفحه نمایش را ناخوانا می کنند.

شرکت اپل آیفون ها، آیپدها و کامپیوتر های خود را در اندازه های متفاوت و با رزولوشن های مختلف معرفی و عرضه می کند، پس برای انتخاب والپیپر یا همان تصویر زمینه اپل باید به نوع دستگاه خود توجه کنید، تیم آیدی تاپ انواع والپیپر های اپل را در سایز های مختلف برای شما کاربران عزیز آماده کرده است.

برای دانلود تصاویر زمینه می توانید با کلیک بر روی والپیپر مورد نظرتان، سایز های آن را مشاهده و متناسب با دستگاه خود یعنی آیفون x به بالا، آیفون های 8 و قدیمی تر، آیپد و دسکتاپ، دانلود نمایید. صفحه والپیپر اپل در وب سایت ما روزانه آپدیت شده و تصاویر زمینه جدیدی به آن اضافه می شود، لازم به ذکر است که تمامی والپیپر ها با بهترین و بالاترین کیفیت بر روی سایت قرار داده می شوند تا صفحه نمایش دستگاه شما زیبا تر و با کیفیت تر از همیشه به نظر برسد.

پشتیبانی آنلاین
آیدی تاپ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
جهت دریافت آخرین آفرهای آیدی تاپ در خبرنامه ما عضو شوید