والپیپر های اپل

دانلود بهترین والپیپر ها و تصاویر زمینه برای محصولات اپل مثل آیفون، آیپد و دسکتاپ در وب سایت آیدی تاپ

امتیاز 4.4 از 5 از بین 89 امتیاز دهنده به این صفحه
5
4
3
2
1
AD
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش تیره

27
تصویر زمینه خط های سبز

دانلود تصویر زمینه خط های سبز

24
تصویر زمینه 2022

دانلود تصویر زمینه 2022

80
تصویر زمینه 1021

دانلود تصویر زمینه 1021

13
تصویر زمینه دود رنگی

دانلود تصویر زمینه دود رنگی

48
تصویر زمینه 1020

دانلود تصویر زمینه 1020

3
تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آبرنگی آیفون 12

10
تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

دانلود تصویر زمینه آیفون 12 بنفش روشن

17
تصویر زمینه توپ فوتبال

دانلود تصویر زمینه توپ فوتبال

11
تصویر زمینه بهار

دانلود تصویر زمینه بهار

26
تصویر زمینه منظره

دانلود تصویر زمینه منظره

20
تصویر زمینه مریخ 2

دانلود تصویر زمینه مریخ 2

27
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

20
تصویر زمینه مریخ 1

دانلود تصویر زمینه مریخ 1

71
والپیپر 3 رنگ

دانلود والپیپر 3 رنگ

50
والپیپر love

دانلود والپیپر love

35
والپیپر بنفش قرمز

دانلود والپیپر بنفش قرمز

51
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

53
والپیپر 1019

دانلود والپیپر 1019

11
والپیپر 1018

دانلود والپیپر 1018

24
تصویر زمینه آبی-بنفش

دانلود تصویر زمینه آبی-بنفش

93
تصویر زمینه آئودی

دانلود تصویر زمینه آئودی

113
والپیپر 1017

دانلود والپیپر 1017

200
تصویر زمینه آسمان

دانلود تصویر زمینه آسمان

93
والپیپر ستاره

دانلود والپیپر 1016

59
والپیپر کره قرمز

دانلود والپیپر 1015

69
تصویر زمینه کره زمین

دانلود تصویر زمینه کره زمین

27
تصویر زمینه دست

دانلود تصویر زمینه دست

28
والپیپر مارس

دانلود والپیپر مارس

26
تصویر زمینه کویر

دانلود تصویر زمینه کویر

33
والپیپر بنفش

دانلود والپیپر بنفش

52
والپیپر سنگ

دانلود والپیپر سنگ

50
والپیپر مشکی

دانلود والپیپر مشکی

74
والپیپر گل آبی

دانلود والپیپر گل آبی

65
والپیپر 1015

دانلود والپیپر 1015

55
والپیپر 1014

دانلود والپیپر 1014

93
والپیپر 1013

دانلود والپیپر 1013

84
والپیپر آیفون 12 لبخند

دانلود والپیپر آیفون 12 لبخند

177
والپیپر سیالات رنگارنگ

دانلود والپیپر سیالات رنگارنگ

97
تصویر زمینه مرد عنکبوتی

دانلود تصویر زمینه مرد عنکبوتی

35
جنگل پاییزی راه آهن

دانلود جنگل پاییزی راه آهن

98
والپیپر جنگل

دانلود والپیپر جنگل

23
والپیپر آتیش

دانلود والپیپر آتیش

34
والپیپر دریا

دانلود والپیپر 1011

83
والپیپر آبی صورتی

دانلود والپیپر آبی صورتی

45
والپیپر 1010

دانلود والپیپر 1010

73
والپیپر نارنجی

دانلود والپیپر نارنجی

24
والپیپر حباب

دانلود والپیپر حباب

26
والپیپر منظره

دانلود والپیپر منظره

79
والپیپر صورتی آبی

دانلود والپیپر صورتی آبی

41
والپیپر طبیعت

دانلود والپیپر طبیعت

68
تصویر زمینه آیفون 12

دانلود تصویر زمینه آیفون 12

44
والپیپر ساحل اورگان

دانلود والپیپر ساحل اورگان

70
والپیپر مالدیو

دانلود والپیپر مالدیو

41
والپیپر منحنی

دانلود والپیپر منحنی

52
والپیپر طوسی آبی

دانلود والپیپر طوسی آبی

135
والپیپر چرخ و فلک

دانلود والپیپر چرخ و فلک

42
والپیپر نورهای رنگی

دانلود والپیپر نورهای رنگی

73
والپیپر درخت خرما

دانلود والپیپر درخت خرما

44
والپیپر خاص آیفون 12

دانلود والپیپر خاص آیفون 12

56
والپیپر باب اسفنجی

دانلود والپیپر باب اسفنجی

72
والپیپر منظره زیبا

دانلود والپیپر منظره زیبا

59
والپیپر بنفش آبی

دانلود والپیپر بنفش آبی

119
والپیپر Oia Greece

دانلود والپیپر Oia Greece

26
والپیپر برگ

دانلود والپیپر برگ

37
والپیپر ابر

دانلود والپیپر ابر

42
والپیپر قهوه

دانلود والپیپر قهوه

34
والپیپر راه راه

دانلود والپیپر راه راه رنگی

50
والپیپر قرمز آیفون 12

دانلود والپیپر قرمز آیفون 12

45
والپیپر آبی آیفون 12

دانلود والپیپر آبی آیفون 12

24
والپیپر طوسی آیفون 12

دانلود والپیپر طوسی آیفون 12

12
والپیپر آتش

دانلود والپیپر آتش

25
والپیپر Minion

دانلود والپیپر Minion

35
والپیپر طوسی

دانلود والپیپر طوسی

133
دانلود والپیپر گوشی آیفون

دانلود دانلود والپیپر گوشی آیفون

47
والپیپر منحنی های رنگی

دانلود والپیپر منحنی های رنگی

86
والپیپر آیفون 12 هاوایی

دانلود والپیپر آیفون 12 هاوایی

66
والپیپر مکعب شب آیفون

دانلود والپیپر مکعب شب آیفون

93
والپیپر گل آیفون 12

دانلود والپیپر گل آیفون 12

53
والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

دانلود والپیپر آیفون 12 ساحل ماسه ای

62
دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

دانلود تصویر زمینه سیاه سفید

73
دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

دانلود والپیپر آیفون 12 صخره

56
دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

دانلود والپیپر بنفش-نارنجی

89
دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

دانلود والپیپر آیفون 12 سبز و آبی

98
دانلود والپیپر درخت کریسمس

دانلود والپیپر درخت کریسمس

14
دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

دانلود والپیپر آیفون 12 منظره برفی

55
دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

دانلود تصویر زمینه زیبا آیفون

57
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

125
دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

دانلود والپیپر کوه های پربرف آلپ

21
دانلود والپیپر ferrari f40

دانلود دانلود والپیپر ferrari f40

24
دانلود والپیپر آسمان پرستاره

دانلود والپیپر آسمان پرستاره

48
والپیپر غروب آفتاب

دانلود والپیپر غروب آفتاب

30
والپیپر جان ویک

دانلود والپیپر جان ویک

31
والپیپر پابجی آیفون 12

دانلود والپیپر پابجی آیفون 12

23
تصویر زمینه شاه شیر

دانلود تصویر زمینه شاه شیر

32
عکس هوایی از اسکله

دانلود عکس هوایی از اسکله

15
تصویر زمینه عکس هوایی پل

دانلود تصویر زمینه عکس هوایی پل

40
تصویر زمینه درخت نخل

دانلود تصویر زمینه درخت نخل

48
والپیپر سرعت آیفون 12

دانلود والپیپر سرعت آیفون 12

72
والپیپر ساحل آیفون 12

دانلود والپیپر ساحل آیفون 12

70
والپیپر طلوع خورشید در دریا

دانلود والپیپر طلوع خورشید در دریا

50
والپیپر skull dark minimal آیفون 12

دانلود والپیپر skull dark minimal آیفون 12

38
والپیپر M2 F87 آیفون 12

دانلود والپیپر M2 F87 آیفون 12

55
والپیپر رنگی آیفون 12

دانلود والپیپر رنگی آیفون 12

293
والپیپر کهکشان فضایی

دانلود والپیپر کهکشان فضایی

89
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی

33
روز برفی

دانلود روز برفی

19
والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

دانلود والپیپر سگ خاکستری درون جعبه

9
والپیپر چراغ های رشته ای

دانلود والپیپر چراغ های رشته ای

17
والپیپر جوکر آیفون 12

دانلود والپیپر جوکر آیفون 12

105
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ آبی

333
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ سیلور

117
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ طلایی

125
والپیپر آیفون 12 پرو

دانلود والپیپر آیفون 12 پرو رنگ مشکی

108
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی

38
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ نارنجی تیره

26
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز

40
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ قرمز تیره

56
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز

34
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ سبز تیره

33
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی

34
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ آبی تیره

53
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی

21
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12 رنگ مشکی تیره

49
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه جذاب

134
والپیپر جدید

دانلود واپیپر جدید آیفون 12

102
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه رنگی 2

49
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

38
والپیپر آیفون 12

دانلود تصویر زمینه کانسپت آیفون 12

117
والپیپر iOS 14

دانلود تصویر زمینه جدید iOS 14

44
تصویر زمینه بنفش

دانلود تصویر زمینه Lines Texture بنفش

36
تصویر زمینه قرمز

دانلود تصویر زمینه Lines Texture قرمز

36
والپیپر رنگی

دانلود والپیپر رنگی جدید

33
تصویر زمینه آبی

دانلود والپیپر آبی

25
والپیپر فضایی

دانلود تصویر زمینه فضایی

15
والپیپر تیره

دانلود والپیپر سیاه و سفید

42
والپیپر خفن

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

24
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه Lines Texture

12
تصویر زمینه آبی

دانلود تصویر زمینه آبی

79
تصویر زمینه رنگی

دانلود تصویر زمینه Curved Geometry

74
والپیپر آبی

دانلود والپیپر Curved Geometry آبی

76
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر Curved Geometry

76
تصویر زمینه بنفش

دانلود والپیپر Curved Geometry بنفش

62
تصویر زمینه نور های الکتریکی

دانلود تصویر زمینه نور های الکتریکی

28
تصویر زمینه جدید

دانلود تصویر زمینه جدید

14
تصویر زمینه جذاب

دانلود تصویر زمینه جذاب

10
تصویر زمینه Xiaomi Mi10

دانلود تصویر زمینه Xiaomi Mi10

20
تصویر زمینه اپل

دانلود تصویر زمینه اپل

11
تصویر زمینه آیفون

دانلود والپیپر کانسپت آیفون ۱۲

17
والپیپر iOS 14

دانلود والپیپر iOS 14

59
تصویر زمینه ساحل

دانلود والپیپر ساحل

44
والپیپر آیفون 12

دانلود والپیپر آیفون 12

47
تصویر زمینه iOS 14

دانلود والپیپر طیف iOS 14

35
تصویر زمینه باکیفیت

دانلود والپیپر BigSur Summer

70
والپیپر اپل

دانلود والپیپر Geometry Reflections

45
تصویر زمینه جذاب

دانلود والپیپر طیف MacOS

30
تصویر زمینه اپل

دانلود والپیپر Fusion Geometric

41
والپیپر مک او اس BigSur

دانلود والپیپر MacOS BigSur

58
والپیپر مک او اس جدید

دانلود والپیپر مک او اس Big Sur

53
والپیپر جذاب

دانلود والپیپر طیف آبی

43
والپیپر آی مک

دانلود والپیپر آی مک 27 اینچ 2020

61

تصویر زمینه آیفون

صفحه نمایش یکی از مهم ترین بخش ها در دستگاه های هوشمند بوده و کاربران روزانه بیشتر از سایر بخش ها با آن در ارتباط هستند، زیبایی و کاربردی بودن این بخش در درجه اول وابسته به تصویر زمینه بوده و پس از آن ظاهر کلی سیستم عامل در خروجی نهایی تاثیر گذار است، زیرا برخی والپیپر ها به دلیل کیفیت پایین چشم کاربر را اذیت کرده و یا برخی دیگر به دلیل مناسب نبودن رنگ ها موجود در صفحه نمایش را ناخوانا می کنند.

شرکت اپل آیفون ها، آیپدها و کامپیوتر های خود را در اندازه های متفاوت و با رزولوشن های مختلف معرفی و عرضه می کند، پس برای انتخاب والپیپر یا همان تصویر زمینه اپل باید به نوع دستگاه خود توجه کنید، تیم آیدی تاپ انواع والپیپر های اپل را در سایز های مختلف برای شما کاربران عزیز آماده کرده است.

برای دانلود تصاویر زمینه می توانید با کلیک بر روی والپیپر مورد نظرتان، سایز های آن را مشاهده و متناسب با دستگاه خود یعنی آیفون x به بالا، آیفون های 8 و قدیمی تر، آیپد و دسکتاپ، دانلود نمایید. صفحه والپیپر اپل در وب سایت ما روزانه آپدیت شده و تصاویر زمینه جدیدی به آن اضافه می شود، لازم به ذکر است که تمامی والپیپر ها با بهترین و بالاترین کیفیت بر روی سایت قرار داده می شوند تا صفحه نمایش دستگاه شما زیبا تر و با کیفیت تر از همیشه به نظر برسد.

پشتیبانی آنلاین
آیدی تاپ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
جهت دریافت آخرین آفرهای آیدی تاپ در خبرنامه ما عضو شوید